Redovisningsbranchen har nöjdast kunder!

Under våren 2019 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för första gången en branschstudie om redovisningstjänster och resultatet visade sig vara otroligt positivt.

Läs mer

2020-02-17 11:42