Fortsatt omställningsstöd!

Omställningsstödet förlängs ytterligare 3 månader, maj-juli! Lite förändrade regler. 

Läs mer här!

2020-10-27 11:38