Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%.

Se artikel om beslutet, klicka här.

2019-01-04 10:51