Aktuella "coronastöd" för ditt företag

Det finns många olika "coronastöd" att hålla reda på för dig som företagare. Här har vi samlat några som kan vara till nytta för dig och ditt företag.

OMSÄTTNINGSSTÖD

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Inom kort kommer också ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021.  Läs mer här

OMSTÄLLNINGSSTÖD

Omställningsstödet förlängs med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Läs mer här

KORTTIDSPERMITTERING

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Läs mer här

SJUKLÖNEKOSTNADER

Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Läs mer här

SKATTEANSTÅND

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Läs mer här

2021-02-22 16:53