Kvalitet

.

Srf konsulterna är det ledande branschförbundet för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Srf konsulterna grundades 1936 och driver en fort-löpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

Srf konsulterna bedriver också en omfattande informations och utbildningsverksamhet.

Förbundet har omkring 6 000 medlemmar, varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Srf utför kvalitetskontrollbesök minst var sjätte år för att kontrollera att Rex följs. Novareko Redovisning genomgick en kvalitetskontroll i december 2017.

.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

.